کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

درباره ما

شرکت کاوش آریان آزما (.KAA Co) تیر ماه سال 1397 تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از دانش روز دنیا و با تلاش جمعی از اعضاء هئیت علمی دانشگاه و نخبگان جوان در زمینه تولید کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی مرتبط، پا به عرصه فعالیت گذاشته است. 

اولین گروه از محصولات تولیدی این شرکت، با برند زانتوکس (ZANTOX) در زمینه ارزیابی آنتی اکسیدانها و استرس اکسیداتیو در سیستم های بیولوژیک به محققان کشور عرضه شده است، همچنین زمینه برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام قسمت های مختلف در این حوزه پژوهش فراهم شده و آمادگی لازم جهت دریافت نمونه های مختلف بیولوژیک بوجود آمده است.