کاوش آریان آزما

تولید کننده کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی

شرکت کاوش آریان آزما تولید کننده کیت های تحقیقاتی با برند ZANTOX
شرکت کاوش آریان آزما تولید کننده کیت های تحقیقاتی با برند ZANTOX
شرکت کاوش آریان آزما ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی تحقیقاتی
در زمینه آنتی اکسیدان ها و استرس اکسیداتیو در سیستم های بیولوژیک
کیت اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بر اساس روش FRAP
روشی سریع، دقیق و ارزان برای تعیین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی
جزییات بیشتر
کیت اندازه گیری ظرفیت خنثی سازی رادیکال آزاد بر اساس روش DPPH
رادیکال DPPH، پرکاربردترین رادیکال برای تعیین ظرفیت خنثی سازی رادیکال آزاد
جزییات بیشتر
کیت اندازه گیری گروههای تیول (Thiol groups) بر اساس واکنش المن
هموستاز غیرطبیعی تیول - دی سولفید در پاتوژنز بسیاری از بیماریها مشاهده میشود
جزییات بیشتر
کیت اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدها بر اساس روش TBARs
تست TBARs ، تستی شناخته شده و پر کاربرد برای ازریابی پراکسیداسیون لیپیدها تست TBARs ، قابل انجام با دو روش کالریمتری و فلورومتری
جزییات بیشتر
کیت اندازه گیری سطح ترکیبات فنولیک با روش FCR
کیت 3in1

جدید ترین محصولات

خدمات

این یک عنوان است

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

این یک عنوان است

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

این یک عنوان است

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

این یک عنوان است

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.